PDF Print Email

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea validării şi a recunoaşterii competenţelor practice ca parte a serviciilor de consiliere oferite de agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă în vederea îmbunătăţirii serviciilor lor de consiliere pentru şomeri şi pentru creşterea şanselor unei adaptări mai eficiente pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice sunt:

• Creşterea gradului de conştientizare a importanţei validării şi recunoaşterii competenţelor practice în contextul promovării unei potriviri eficiente între nevoile şi abilităţile/competenţele de pe piaţa muncii.
• Dezvoltarea unor instrumente utile şi uşor de folosit care să faciliteze validarea rezultatelor învăţării anterioare şi corespondenţa oportunităţilor de angajare de pe actual piaţă a muncii
• Validarea consilierilor din cadrul agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă, a reprezentanţilor ONG-urilor şi a evaluatorilor din cadrul centrelor de evaluare să utilizeze aceste instrumente
• Permiterea schimbului de bune practici în câmpul validării rezultatelor învăţării anterioare şi a serviciilor de consiliere pentru şomerii din ţările partenere

Last Updated on Thursday, 14 July 2011 14:12