PDF Print Email

 

„ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА” – КОНСУЛТИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАВРЪЩАЩИ СЕ МИГРАНТИ

„ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА” – КОНСУЛТИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАВРЪЩАЩИ СЕ МИГРАНТИ ПРОЕКТЪТ „ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБЪР СИНХРОН МЕЖДУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНЦИИ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР КАТО РАЗРАБОТВА ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, КОИТО БЕЗРАБОТНИТЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРИ РАЗЛИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДИШНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ.

МЕСТНИТЕ БЮРА ПО ТРУДА СА ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ, МЕЖДУ КОИТО ИМА И ЗАВЪРНАЛИ СЕ ЕМИГРАНТИ. ТЕЗИ УСЛУГИ ОБАЧЕ НЕ СА АДАПТИРАНИ ПО НАЧИН, КОЙТО ДА СПОСОБСТВА ОТЧИТАНЕТО И ПРИЗНАВАНЕТО НА ВСИЧКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО РАБОТНИЦИТЕ ПРИТЕЖАВАТ.

ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ „ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА” СИ ПОСТАВИ ЗА ЦЕЛ ДА РАЗРАБОТИ ПРАКТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, С КОИТО ДА СЕ РАЗШИРИ СПЕКТЪРЪТ ОТ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НА МЕСТНИТЕ БЮРА ПО ТРУДА И ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО-ЕФЕКТИВНО СЪЧЕТАВАНЕ МЕЖДУ НУЖДИТЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР И ТЕХНИТЕ УМЕНИЯ.

ПРОЕКТЪТ „ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТА” ЩЕ ПРЕНЕСЕ ИНОВАЦИИТЕ, РАЗРАБОТЕНИ В СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ: VINEPAC (WWW.VINEPAC.EU), ACCED (WWW.ACCED.EUPROJECT.ORG), FAMCOMPASS (WWW.FAMCOMPASS.EU )

 

Last Updated on Monday, 12 March 2012 11:43