PDF Print E-mail

Back to work - Counselling returning migrants and unemployed

LLP-LdV/TOI/2010/RO/023

Proiectul Back to Work urmăreşte să dezvolte un sistem de facilitare a procesului de validare şi de recunoaştere a cunoştinţelor/experienţelor şi competenţelor formate în diferite contexte, ca parte a serviciilor de ocupare a forţei de muncă.  Scopul este de a contribui la întărirea concordanţei  între nevoile pieţei muncii şi competenţele oamenilor.

Şomerilor, inclusiv  emigranţilor întorşi în ţara natală, care se confruntă cu şomajul, le sunt oferite servicii de consiliere şi sprijin în cadrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, dar aceste servicii nu sunt suficient  adaptate pentru a favoriza o profundă reflecţie interioară şi validarea competenţelor reale pe care oamenii le au.

Scopul proiectului este acela de a integra validarea şi recunoaşterea competenţelor reale ale şomerilor ca parte integrată a serviciilor de consiliere efectute într-o manieră personalizată bazându-se pe achiziţiile şi nevoile persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă. Validarea competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale este un mod de a realiza reîntoarcerea şomerilor pe piaţa muncii.

Proiectul încearcă să vină cu soluţii pentru şomeri prin dezvoltarea instrumentelor care să sprijine/faciliteze recunoaşterea şi validarea competenţelor, abilitând consilierii din cadrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă să le folosească într-un sens mai larg.

Proiectul Back to Work îşi propune să transfere inovaţia dezvoltată în cadrul următoarelor proiecte: VINEPAC (www.vinepac.eu), ACCED (www.acced.euproject.org), FamCompass (www.famcompass.eu).

 

Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 13:00