PDF Print Email

Det overordnede formål for Back to Work-projektet er at udvikle en praksis for vurdering og anerkendelse af kompetencer som en del af den vejledning, der tilbydes i jobcentre, med det sigte at forbedre servicen for ledige og øge mulighederne for den bedste matchning i forhold til arbejdsmarkedet


Projektets hovedmål er:

  • At øge opmærksomheden om vigtigheden af vurdering og anerkendelse af kompetencer med henblik på at fremme den bedste matchning af færdigheder og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet;
  • At udvikle nyttige og letanvendelige vejledningsværktøjer, som kan facilitere vurdering af tidligere læringsudbytte og anvendelsen heraf i forhold til jobmuligheder på det aktuelle arbejdsmarked ;
  • At gøre det muligt for jobcentervejledere, tredje sektor og andre relevante instanser at anvende værktøjerne;
  • At muliggøre udveksling af god praksis mellem partnerlandene i forhold til kompetencevurdering og vejledningstilbud til ledige

 

Last Updated on Thursday, 14 July 2011 14:12