PDF Print Email

Back to Work – Vejledning af hjemvendte migranter og arbejdsløse

Intentionen i Back to Work-projektet er at udvikle vurderingen og anerkendelsen af viden og kompetencer, som arbejdsløse personer har tilegnet sig tidligere i forskellige sammenhænge, med henblik på at fremme overensstemmelse mellem behov og kompetencer på arbejdsmarkedet og som en del af beskæftigelsesindsatsen.

De arbejdsløse, inklusive hjemvendte migranter der står overfor at blive ledige, bliver tilbudt vejledning og støttemuligheder i tilknytning til lokale beskæftigelsesbestræbelser og jobcentre, men de er ikke alle steder i stand til i tilstrækkelig grad at støtte refleksion over og vurdering af de realkompetencer, som de ledige har.

Projektets mål er, at vurdering og anerkendelse af realkompetencer, som de ledige har, bliver en del af vejledningsydelserne, og at det gennemføres i relation til den læring og de behov, som personer, der står overfor ledighed, har. Vurdering af kompetencer erhvervet i ikke-formelle og uformelle kontekster er en metode til at gøre tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigere.

Projektet søger at finde løsninger for arbejdsløse personer ved at udvikle værktøjer, der støtter anerkendelse og vurdering af kompetencer, gennem kvalificering af vejledere i jobcentre til at udvide anvendelse af realkompetencevurdering.

Back to Work-projektet bygger på metoder og materialer udviklet i følgende projekter:

VINEPAC (www.vinepac.eu), ACCED (www.acced.euproject.org), og FamCompass (www.famcompass.eu )